Jin jóga

je velmi pomalý typ jógy. V pozicích jsme delší dobu, abychom mírně zatížili pojivové tkáně těla – šlachy, fascie, vazy a dokonce i klouby, což vede ke zvýšení cirkulace v kloubech, zlepšení flexibility, ochraně a osvěžení kloubů, plynulému proudění životní síly – čchi/prány tělem. Dlouhé protahování přispívá k hydrataci fascií a pomáhá zpomalovat proces stárnutí.

Tato jóga má také velký vliv na mysl – máte čas a prostor skutečně vnímat své pocity, pozorovat je bez posuzování a možná se jich i zbavit. Můžete se setkat a přijmout svou frustraci, hněv, smutek, žal, úzkost, radost, nudu, lásku…..

Jin jóga je báječná pro každého, kdo potřebuje zpomalit, uvolnit se, snížit stres a úzkost, protáhnout tělo, být v přítomném okamžiku a mít se trochu víc rád.

 

“Jin jóga je pro mě intimní. Je to Naslouchání sobě samé, Pozorování sebe, Přijímání sebe sama, Věnování pozornosti sobě, Objevování sebe a svého Dechu, Vnitřní ticho…..Přijmutí a Láska. Láska k sobě, tady a teď. Je to můj čas a můj prostor. Zavírám oči a odebírám se dovnitř. Naslouchám…. svému tělu a protahuji ho tak dlouho, dokud neřekne ´to mi dnes stačí´. Jin jóga je přijetí…. Nejprve přijetí sebe sama …. Naslouchám svým myšlenkám a nesoudím je….. Naslouchám svým emocím a nechávám je být. Jsou povoleny…. i ty nesnesitelné ……. Je to prostor… mezi výdechem a nádechem… mezi mými myšlenkami ….Jin jóga je dech….. Je to dlouhý výdech, ve kterém se nořím hlouběji do sebe…v Tichu…… Jin jóga je Pírko na hladině jezera.” – Petra